Bilet miesięczny

Bilet miesięczny jest biletem imiennym i posługiwać się nim może, wyłącznie osoba, której imię i nazwisko widnieje na bilecie. W razie kontroli, wymagane jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza biletu.
Bilet miesięczny jest ważny na miesiąc od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
Osoba posiadająca bilet miesięczny zobowiązana jest do jego okazania kierowcy przed rozpoczęciem podróży.
Ceny biletów miesięcznych między poszczególnymi przystankami znajdą Państwo w zakładce Ceny biletów.
Na bilety miesięczne obowiązują wszystkie ulgi ustawowe przewidziane dla międzymiastowej komunikacji samochodowej. (zestawienie ulg ustawowych)

Bilet okresowy

Istnieje możliwość zakupienia biletu na pół miesiąca (od 1 do 15 lub 16 do 31 danego miesiąca) oraz bilet w jedną stronę (miesięczny). Cena biletu stanowi połowę ceny biletu normalnego.
Uwaga. Nie ma możliwości zakupu biletu okresowego z jednoczesną ulga ustawową.

Wymagania do zakupu biletu miesięcznego po raz pierwszy.

– legitymacja szkolna lub studencka (w przypadku zakupu biletu miesięcznego szkolnego) lub inna legitymacja upoważniająca do pozostałych ulg na bilety miesięczne

Sprzedaż biletów miesięcznych prowadzimy w następujących miejscach

 – baza EKSPRESS-BUS, ROBERT WŁODARCZYK,
– Dworzec PKP w Częstochowie (pokój 2.07, II piętro) – cztery dni na przełomie miesięcy. Szczegółową informację w jakich dniach i godzinach prowadzona jest sprzedaż biletów miesięcznych na Dworcu uzyskasz w dziale Aktualności.
W przypadku zagubienia lub zniszczenia biletu miesięcznego istnieje możliwość wyrobienia wtórnika biletu. Koszt wyrobienia duplikatu biletu wynosi 10 zł